Uit de Volkskrant van 11 september 1995:

INTERNET DRIJFT SCIENTOLOGY WERELDWIJD IN HET NAUW

Er woedt een ware elektronische veldslag om teksten van de 
Scientology-kerk. De sekte bedreigt iedereen die ze citeert met 
juridische actie. Ze heeft het nu ook aan de stok gekregen met 
Internet-gebruikers. Vorige week viel de deurwaarder met twee Amerikaanse 
functionarissen van de sekte binnen bij een Amsterdamse Internet-aanbieder.

`1. Vind enige planten, bomen, etc., en communiceer individueel met ze 
totdat je weet dat ze je communicatie ontvangen hebben. 2. Ga naar een 
dierentuin of plaats met veel soorten leven en communiceer met elk van 
hen totdat je weet dat de communicatie ontvangen is en, indien mogelijk, 
beantwoord.`
 Over deze tekst wordt de laatste maanden een ware elektronische veldslag 
uitgevochten die in spanning en futurisme niet onderdoet voor het 
scenario van een film als War Games. De curieuze zinnetjes maken deel uit 
van de geheime religieuze leer van de wereldwijd opererende sekte Church 
of Scientology. Vrijwel iedereen die ze citeert wordt bedreigd met 
juridische actie.  Het probleem is echter dat de citaten te vinden zijn 
in de juridisch mistige wereld van Internet. De omstreden kerk heeft het 
aan de stok gekregen met Internet-gebruikers.
 De Church of Scientology werd in 1954 opgericht door science-fiction 
auteur L. Ron Hubbard. De `religie` is gegrondvest op de theorie dat de 
aarde wordt bevolkt door dolende zielen van buitenaardse wezens die hier 
75 miljoen jaar geleden zijn geland. Deze geesten zouden verantwoordelijk 
zijn voor alle ellende op de wereld.
 Bijzonder is dat de religieuze documenten van de sekte als topgeheim 
worden beschouwd en behandeld. Sekte-leden die zichzelf willen 
ontwikkelen, dienen cursussen te volgen waarvan de totale kosten kunnen 
oplopen tot in de tonnen.
 De geheimhouding is daarmee een van de belangrijkste inkomstenbronnen 
van de sekte. Het duurste deel van het cursusmateriaal mag slechts onder 
toezicht van bewakers worden doorgenomen. Nietemin is een deel van deze 
documenten toch via Internet in de openbaarheid gekomen.
 Vorige week dinsdagmiddag viel een klein legertje functionarissen onder 
aanvoering van twee Amerikaanse stafleden van de sekte het kantoor van de 
Amsterdamse Internet-aanbieder Xs4all binnen. De gerechtsdeurwaarder die 
deel uitmaakte van het gezelschap legde, in opdracht van de sekte, beslag 
op het computersysteem.
 De juridische actie moest bewerkstelligen dat Xs4all een document uit 
het openbaar toegankelijke deel van hun systeem verwijderde.
 In dit document, ook wel bekend als de Fishman Affidavit worden de 
laakbare praktijken van de sekte uit de doeken gedaan. Het is beeedigde 
verklaring die voormalig Scientology-lid Steven Fishman op 3 mei 1993 
aflegde in een rechtszaak die de sekte wegens smaad tegen hem had 
aangespannen.
 Volgens Fishman zijn het officiele richtlijnen van de sekte maar 
Scientology bestempelt ze als `verzinsels`. Tot in detail doet Fishman 
uit de doeken hoe de sekte zich beschermt tegen kritiek en tegenstanders 
juridisch buiten gevecht stelt. In de woorden van Hubbard:  ``Het doel 
van de rechtszaak is niet zo zeer winnen maar terroriseren en  
ontmoedigen. De wet kan eenvoudig gebruikt worden om iemand te teisteren 
en het adequate gebruik daarvan tegen een persoon die toch al aan de rand 
van de afgrond verkeert (...) zal in het algemeen volstaan om zijn 
professioneel overlijden te bewerkstelligen. Indien mogelijk moet hij 
natuurlijk compleet geruineerd worden.``
 Een andere methode bestaat uit het op dezelfde dag gelijktijdig 
aanspannen van rechtszaken tegen eenzelfde persoon in meerdere staten 
tegelijk zodat de verdedigingskosten de pan uitrijzen. Vrijwel ieder 
voormalig sekte-lid dat het waagde de strijd aan te gaan tegen de sekte 
is dan ook inmiddels failliet verklaard. Daarnaast worden er rechtszaken 
aangespannen tegen onwelvallige berichtgeving.
 Zoals ieder openbaar gerechtelijk stuk werd de getuigeverklaring van 
Fishman in 1993 opgeborgen in de bibliotheek van de betreffende 
rechtbank, toegankelijk voor iedere geinteresseerde. Sinds de eerste dag 
is het echter nauwelijks opvraagbaar geweest. Dagelijks verscheen er, zo 
gauw de bibliotheek opende, een ploeg van acht sekteleden die in 
wisseldienst de betreffende documenten opvroegen en ze de hele dag onder 
zich hielden om ze bij sluitingstijd weer in te leveren, opdat geen ander 
ze ooit zou inzien.
 Deze actie duurde meer dan een jaar, tot de sekte een rechter op 15 
augustus zo ver kreeg dat de getuigeverklaring weer achter slot en 
grendel  werd opgeborgen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen slaagden 
critici er toch in het bewuste document te bemachtigen en belandde de 
tekst op Internet. Scientology opende daarop een heksenjacht tegen 
iedereen waarvan ze vermoedt dat die kopien van de getuigeverklaring bezit.
 De taktiek van het isoleren en intimideren van critici blijkt op 
Internet echter minder toepasbaar. In plaats van een enkele criticus 
treft de sekte een elektronisch legioen tegenover zich dat bij elke actie 
alleen maar lijkt te groeien.
 Het beslag op de apparatuur van Xs4all werd opgeheven nadat de gebruiker 
in kwestie die de documenten verwijderd had. Een woordvoerder van de 
sekte constateerde triomfantelijk dat het doel was bereikt. Maar de vraag 
rijst of het geen Pyrrusoverwinning is. De documenten blijken namelijk 
nog steeds opvraagbaar. Alleen bevinden ze zich niet meer op het systeem 
van Xs4all maar ergens anders op de wereld. Kenmerk van Internet is 
immers dat het er niet meer toe doet waar informatie is opgeslagen.

Francisco van Jole