Verwerkt in de Volkskrant van 6 september 1995, pagina 3:

Sekte laat beslag leggen op systeem Internet-aanbieder

De Scientology-kerk heeft dinsdag beslag laten leggen op het computersysteem van de stichting Xs4all, een van de belangrijkste Internet-aanbieders in Nederland. De juridische actie is een direct gevolg van een reeds maanden durende elektronische veldslag tussen de sekte en haar tegenstanders. Volgens de sekte is er sprake van auteursrechtschending omdat `religieuze` documenten zonder toestemming via het internationale computernetwerk worden verspreid. Dit laatste zou onder meer via Xs4all gebeuren. F. Rodriquez, directeur van Xs4all, geeft toe dat het document zich op het systeem bevindt maar stelt zich op het standpunt dat de stichting als elektronisch doorgeefluik niet verantwoordelijk is voor het gedrag van individuele gebruikers. Wel is de bewuste gebruiker op de hoogte gesteld van de juridische actie. Gisteravond heeft deze het gewraakte document verwijderd. Het bewuste document is afkomstig uit een Amerikaanse rechtszaak en bevat een gedetailleerde getuigeverklaring van een voormalig sekte-lid, die gevangen zit wegens postale fraude. In opdracht van Scientology liet hij grote hoeveelheden ongevraagd reclamedrukwerk bezorgen bij tegenstanders. In de verklaring wordt onder meer omstandig ingegaan op de filosofie van de sekte die er van uitgaat dat het leven op aarde werd gecreeerd door een buitenaards wezen. De verkoop van boeken waarin deze theorie is vastgelegd vormt een belangrijke inkomstenbron voor de sekte. De sekte maakt al langer jacht op de elektronische versies van de getuigeverklaring die overigens tot vorige maand vrij verkrijgbaar was via de bibliotheek van de betrokken rechtbank. Volgens Goodman, woordvoerdster van de sekte wordt de juridische actie tegen Xs4all stopgezet nu aan de eis is voldaan. Francisco van Jole zie ook: http://www.xs4all.nl/~fonss