Trouw woensdag 13 september 1995

Scientology-kerk voert oorlog tegen Internet

Door Kurt van de Velde AMSTERDAM-De scientology kerk is in een wereldwijde oorlog verwikkeld met haar critici. Plaats van handeling: Internet. Tegenstanders zagen kans de best bewaarde geheimen van de sekte op dit internationale computerwerk te zetten. Nu kan iedereen ze voor een paar centen opvragen. De internet oorlog begon toen de sekte voortdurend in de nieuwsgroep van de scientology critici inbrak en informatie die hen niet beviel vernietigde, maar escaleerde toen de zogenaamde Fishman-documenten op het net verschenen. De amerikaanse ex-scientoloog Fishman had deze documenten voor zijn verdediging bij de rechtbank van Los Angeles ingebracht. Hij stond daar terecht voor misddaden die hij in opdracht van de kerk zou hebben gepleegd, varierend van het per post treiteren van afvalligen tot poging tot moord. Zoals gebruikelijk werden de processtukken na het proces openbaar. Ze lagen ter inzage in te vragen. Maar uiteindelijk werden ze door anonieme verzenders toch op internet gezet. En zodra scientology deze elektronische documenten vernietigt, zetten anonieme verzenders ze opnieuw op het net. Voor scientology is dit een regelrechte ramp. Iedereen kan nu kennisnemen van de meest bizarre, geheime mythen, zoals over de strijd van de Galactische federatie van prins Xenu, die 95 miljoen jaar geleden met een H-bom de overbevolking oploste. Ook geven de documenten van Fishman instructies voor het intimideren van critici van de kerk: handleidingen 'Controle door liegen' en 'Haat de getuigen', waarin allerlei strategieeen staan om critici het zwijgen op te leggen. Tegen Amerikaanse critici span je bijvoorbeeld in meerdere staten rechtszaken aan, zodat ze failliet gaan. Lagere scientologen kunnen nu eveneens via internet kennisnemen van de leer op de hogere niveaus van inwijding. Eigenlijk mogen ze dit cursurmateriaal alleen onder begeleiding lezen; als ze er aan toe zijn, en het kunne betalen. Dankzij internet kunnen ze nu vele duizenden guldens besparen. Of afhaken. In Amerika en Finland spande de kerk rechtszaken aan tegen internet-aanbieders die ze aansprakelijk stelde voor het beschikbaar stellen van de informatie. Vroeger ontkende de kerk steevast de echtheid van openbaar gemaakte teksten, maar nu gooit ze het over een andere boeg; ze schreeuwt moord en brand om de copyrights die worden geschonden. Vorige week deed de scientology kerk ook in Amsterdam een poging om haar recht te halen. Onder aanvoering van twee Amerikaanse top-scientologen, en bijgestaan door de politie, deed de deurwaarder een inval bij Internet-aanbieder XS4ALL (Access for All). Hij legde beslag op alle computerapparatuur. Direkteur F. Rodriquez van XS4ALL: "Ze waren aan het verkeerde adres. Een internet-aanbieder is als een huisbaas. Die kan ook niet controleren wat zijn huurders doen, laat staan dat je hem er verantwoordelijk voor kunt stellen. Praktisch is het onmogelijk de enorme hoeveelheid informatie te screenen die mijn 6000 'huurders' op het net zetten." Ook principieel verzet Rodriquez zich hiertegen. "Ik had niets tegen Scientology. Totdat ze lastig werden en hun ware gezicht lieten zien: dat van een totalitaire club. Ik vind dat mensen het recht hebben te weten wat scientology werkelijk is. Een verbod druist niet alleen in tegen het recht op vrije meningsuiting, maar vooral tegen het maatschappelijk belang; aspirant-scientologen moeten zich in deze club kunnen verdiepen voordat ze er lid van worden." De partijen wachten nu op een uitspraak van de rechter over het al dan niet moeten meewerken aan de bescherming van copyrights van de kerk. De computers van XS4ALL draaien nog gewoon door, maar zullen worden weggehaald als het de rechtzaak verliest en een schadeclaim moet betalen. Jurispudentie op dit gebied is er nagenoeg niet. Rodriquez over de inval: "Terwijl de scientoloog-computerdeskundigen de nummers noteerden van computers waar ze beslag op legden, hingen twee andere scientologen zomaar wat rond. Toen ze waren vertrokken miste ik de brief van een scientology-criticus die ik net had geopend. Ik verdenk ze ervan dat zij hem hebben gestolen". Advocaat Bakker-Schut beraadt zich over stappen. Een uur na de inval werd de afzender van de verdwenen brief gebeld door Julia Rijnvis van de scientology-kerk. Rijnvis ontkent elk verband en verwijst naar M Weightman ni Brussel, die bij de inval bij XS4ALL aanwezig was. "Natuurlijk hebben wij die brief niet gestolen", zegt Weightman. "We beschermen alleen onze copyrights." Maar in de teksten waarop scientology copyright claimt, staat ook dat je lastige situaties kunt beheersen door te liegen. Wie dit schrijft, kun je toch niet meer vertrouwen ? Weightman: "Wij van scientology liegen, wij hanteren juist hoge ethische normen. Op de tegenwerping dat uit de Internet-texten, die scientology als haar eigendom claimt, het tegendeel blijkt antwoord hij: "Ik ben niet bekend met het materiaal. U kunt beter contact opnemen met Amerika."

NIET WINNEN

Rodriquez: "Scientology heeft een ding niet goed begrepen; ze kunnen de oorlog op internet niet winnen. Als de nederlandse rechter zou beslissen dat de omstreden texten niet via nederland hetnet op mogen, dan duiken ze morgen op via China, en overmorgen via India. Ze zullen de wereld rond moeten procederen. Totdat ze arm zijn. En als er een land op de wereld is waar de rechter het op internet zetten van hun texten niet verbidt, dan hebben ze de strijd verloren. Op Internet is afstand niet van belang. Je haalt even gemakkelijk een text uit Groningen als uit Oelanbator."