Daily Planet 
 --------------------------------------------------------------------
 Woensdag 6 september 1995 editie: 1.57
 --------------------------------------------------------------------
 
 

1. SEKTE LEGT BESLAG OP COMPUTERS XS4ALL

In opdracht van de Amerikaanse Scientology-sekte heeft de Amsterdamse gerechtsdeurwaarder S. Braan beslag gelegd op de computers van XS4ALL, een van de belangrijkste Internet-providers in Nederland. De juridische actie was gericht tegen de aanwezigheid van een voor Scientology belastend document op de home-page van een van de gebruikers. De beslaglegging werd bijgewoond door twee vertegenwoordigers van de sekte die speciaal uit de Verenigde Staten waren overgevlogen, een politieinspecteur, twee ingehuurde computerexperts, een advocaat van het kantoor Nauta Dutilh dat de sekte vertegenwoordigd en een slotenmaker voor het geval de deur van XS4ALL opengemaakt diende te worden. XS4ALL weigerde aan het verzoek van de sekte te voldoen om het gewraakte document te verwijderen omdat het zichzelf ziet als elektronisch doorgeefluik en niet verantwoordelijk is voor het gedrag van individuele gebruikers. De gebruiker in kwestie, die een uitgebreid informatiepakket over de sekte aanbiedt, ook wel bekend als de FACTnet-kit, heeft het document gisteravond zelf verwijderd. De sekte beschouwt de zaak daarmee als afgedaan. De inval is uniek in Nederland maar de zoveelste in een reeks acties die de sekte onderneemt om critici die informatie verspreiden via Internet het zwijgen op te leggen. De afgelopen maanden is al vijf keer opgetreden tegen Internetdiensten. Daarnaast exploiteert de sekte een eigen op Internet aangesloten computersysteem waarmee kritische berichten zonder toestemming van de auteur uit newsgroups verwijderd worden. Een groot deel van de reacties op de beslaglegging in bijvoorbeeld de newsgroup alt.relgion.scientology blijkt vandaag in hoog tempo illegaal verwijderd te worden. Opgevraagde artikelen leveren de mededeling op dat het bericht in kwestie `gecanceld` is. Deze - illegale - praktijk van het wissen van andermans berichten is een van de redenen waarom de sekte door Internet-gebruikers verfoeid wordt. Verder lopen er rechtszaken tegen The Washington Post en het weekblad Time die kritische artikelen publiceerden over de sekte. Een van de taktieken van Scientology is het uitputten van de tegenstanders met geldverslindende juridische procedures. Het winnen staat daarbij niet voorop maar het monddood maken van de critici. Zo wordt een tegenstander in sommige gevallen op dezelfde dag in meerdere Amerikaanse staten tegelijk aangeklaagd opdat hij even zoveel advocaten zal moeten inhuren. Een ander opvallend aspect is dat in de officiele documenten als motief voor de beslaglegging wordt opgegeven de aanwezigheid van een anonymous remailer op het systeem van XS4ALL. Deze remailer, een systeem om anoniem berichten via het net te kunnen verspreiden, is echter al twee maanden buiten gebruik. Ter plekke in het kantoor van de provider werd de reden veranderd in de aanwezigheid van het gewraakte document. Het document, ook wel bekend als de Fishman Affidavit (bekdigde schriftelijke verklaring) bevat de onthutsende getuigeverklaring van een voormalig sekte-lid waarin deze uitlegt tot welke illegale praktijken de sekte hem heeft aangezet. Fishman moest onder meer in opdracht van de sekte tegenstanders overladen met ongevraagd reclamedrukwerk door uit tijdschiften in openbare bibliotheken massaal antwoordcoupons met verzoeken om commercikle informatie in te vullen op naam van tegenstanders. De getuige is daarvoor tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens postale fraude. Scientology ontkent de beschuldigingen. In de omvangrijke getuigeverklaring wordt uitgebreid ingegaan op de rituelen van de sekte. Zo bevat het de tekst van een aantal geschriften die door de sekte als `geheim` worden beschouwd. Op 15 augustus is de, voorheen openbare, verklaring op bevel van de rechter uit de openbare juridische archieven verwijderd nadat Scientology had bedongen dat verspreiding van de verklaring een schending van auteursrechten betekent. De zeer vermogende Scientology-sekte, die in Nederland enkele duizenden leden telt, vergaart haar inkomsten door de verkoop van dergelijke teksten. Sekteleden kunnen tegen betaling cursussen volgen om de benodigde `religieuze` kennis op te doen. De kosten daarvan kunnen in totaal oplopen tot meer dan 100.000 dollar per persoon. Een deel van die teksten is alleen onder toezicht toegankelijk in een van de bibliotheek van de sekte die daarmee wil voorkomen dat anderen met het materiaal aan de haal gaan. Het bewuste Fishman-document is overigens nog steeds via het net op te vragen. Er voltrekt zich inmiddels een stoelendans om het document steeds - tijdelijk - op andere sites onder te brengen zodat het voor de sekte onmogelijk wordt daar beslag op te leggen. Een persbericht van XS4ALL aangaande de beslaglegging is te vinden in nlnet.announce. Meer discussie over de praktijken van de sekte is te volgen in groepen als alt.censorship en alt.religion.scientology. http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/home.html http://www.xs4all.nl/~fonss Het gewraakte document (met een omvang van 150 K) is te vinden via: http://mail.bris.ac.uk/~plmlp/scum.html -------------------------------------------------------------------- DAILY PLANET is een gratis uitgave van Planet Internet en gebaseerd op openbare doch ongecontroleerde bronnen op het net. Deze uitgave is louter voor persoonlijk gebruik en mag niet verder verspreid worden. Verschijnt iedere werkdag na 12.00 u. Reacties en discussies naar aanleiding van deze uitgave bij voorkeur plaatsen in pi.internet. Redactie en samenstelling: Francisco van Jole. Email: fvjole@pi.net -------------------------------------------------------------------- (publicatie overgenomen met toestemming van Francisco van Jole)