Click here for english translationAfzender: Xs4all internet
  Postbus 22864
  1100DJ Amsterdam
  tlf: 020-6222885
  fax: 020-6222753

Contact info: announce mailbox


P E R S B E R I C H T

---------------------

Beslaglegging bij XS4ALL-internet op last van Scientology


Amsterdam - dinsdag 5 september. Vanmiddag om ongeveer 14.00 uur kreeg Xs4all bezoek van de heer S. Braan, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam. Deze deurwaarder handelde in opdracht van het Religious Technology Centre, beter bekend als de Scientology kerk, kortweg Scientology, en werd bijgestaan door een inspecteur van het wijkteam IJtunnel (politie regio Amsterdam/Amstelland) en de heer Hermans van advokatenkantoor Nauta Dutilh (de Nederlandse advokaten van Scientology). Voorts waren er twee computerexperts aanwezig (de heren Ootjes en Van Suchtelen), een slotenmaker (om onze deur te openen indien er niemand aanwezig zou zijn geweest) en twee Amerikaanse medewerkers van Scientology, de heer Weightman en mevrouw Jenssen. Scientology heeft beslag laten leggen op de computerapparatuur van Xs4all. Daartoe hebben de computerexperts alle serienummers en typenummers van onze computers opgenomen. Het doel van deze procedure is ervoor te zorgen dat wij geen goederen aan het zicht van een eventueel komende civiele procedure kunnen onttrekken. Aangezien alle apparatuur nog steeds aanwezig is komt de continuiteit van de door XS4ALL geleverde diensten niet in gevaar. Waar gaat het om? ----------------- De Scientology kerk claimt dat via de anonieme remailer van Xs4all een of meerdere teksten over het Internet zijn verspreid waarop Scientology de auteursrechten heeft. Op deze gronden heeft Scientology van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam toestemming gekregen beslag te doen leggen op de apparatuur van Xs4all. Deze remailer draait echter al sinds twee maanden niet meer op Xs4all. Tijdens het bezoek van Scientology aan Xs4all hedenmiddag, kwam de remailer overigens geen moment ter sprake. De organisatie leek zich uitsluitend te storen aan de informatie over Scientology die een van onze gebruikers op zijn home page had geplaatst. Tussen deze informatie zou zich een bestand bevinden waarop Scientology de auteursrechten heeft. Als wij het gewraakte bestand ter plekke zouden verwijderen was Scientology bereid af te zien van het beslag. Verantwoordelijkheid van Internet Providers ------------------------------------------- XS4ALL wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de homepages van haar gebuikers uit principe af. Gebruikers bepalen zelf wat er op hun homepages staat, en aangezien wij geen enkele controle of redaktie uitoefenen zijn gebruikers volgens ons zelf juridisch verantwoordelijk voor de inhoud van hun homepage. Deze affaire toont aan dat het nodig is dat er snel duidelijkheid komt omtrent de juridische positie van Internet providers. We zijn geschokt dat onze kantoren kunnen worden binnengevallen door rechtstreeks uit Amerika binnengevlogen medewerkers van een organisatie als de Scientology kerk. Indien wij, als internet-providers, verantwoordelijk worden voor de inhoud van alle homepages en UseNet berichten gaat dat onherroepelijk ten koste van de vrijheid van meningsuiting op het net. Intimidatiepolitiek ------------------- Xs4all is niet de enige die op deze wijze te maken heeft met de Scientology kerk. Scientology, een wereldwijd vertakte organisatie, heeft ruzie met een aantal mensen op het Internet. Een niet georganiseerde groep mensen is wereldwijd begonnen om de aktiviteiten van Scientology aan de kaak te stellen. Tot nu toe heeft Scientology pers en critici altijd de mond kunnen snoeren door middel van intimidatie en door door het voeren van eindeloze gerechtelijke procedures. Een van de mensen waar Scientology ruzie mee heeft is de XS4ALL gebruiker 'fonss'. Deze gebruiker stelt op zijn 'home page' (http://www.xs4all.nl/~fonss) een zogenaamde 'F.A.C.T.-net Kit' ter beschikking. Deze uitgebreide verzameling documenten geeft een schokkend beeld van de intimidatiepolitiek van de Scientology Curch. Een van deze documenten zou een stuk zijn waarvan Scientology het auteursrecht bezit en die zonder haar toestemming is opgenomen in de F.A.C.T.-net Kit, zoals die in de directory van 'fonss' (en op vele andere plekken op het Internet) te vinden is. Scientology in Nederland ------------------------ De handel en wandel van Scientology is overigens - ook in Nederland - niet geheel onomstreden. Enkele citaten uit het tweedekamerrapport 'Overheid en Religieuze bewegingen' (16635-1983/1984, pagina 135): "Er werd een acht man sterke werkgroep ingesteld, bestaande uit ambtenaren van volksgezondheid en justitie, aangevuld met enkele deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. De vergadernotulen laten zien, dat de werkgroep vooral beoogde om door onderzoek het ware karakter van Scientology naar voren te brengen. Door de gevaren van de organisatie te signaleren, en maatregelen aan te bevelen die de ontwikkeling van Scientology zouden tegengaan, meende men het publiek de nodige bescherming te kunnen bieden. De werkgroep werd in moeilijkheden gebracht, toen na enige tijd een van zijn deskundigen als scientoloog ontpopte." "De Scientologykerk had de werkgroep geinfiltreerd, en spande met de zo verkregen informatie eind 1974 een kort geding aan tegen de leden van de werkgroep, ten einde de werkgroep een publicatieverbod te doen opleggen. Daarin slaagde men weliswaar niet, doch de werkzaamheden van de werkgroep bleken wel zodanig ontregeld, dat nadien niet meer werd vergaderd en de groep uiteenviel." "Scientologen werden betrapt op diefstal van documenten over scientology uit de archieven van het nationaal centrum van geestelijke volksgezondheid in Utrecht." Aanvullende informatie is te vinden op internet: http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/home.html http://www.xs4all.nl/~fonss news:alt.religion.scientology news:alt.censorship news:alt.clearing.technology