(c) Het Parool - Zaterdag 9 september 1995, pag. 3

Scientology voert oorlog op internet

Er woedt een oorlog tussen gebruikers van het Internet en de Scientology-kerk. De strijd bereikte deze week ook Nederland, toen de sekte beslag liet leggen op de computers van de Amsterdamse Internet-aanbieder Xs4all. Vandaag (zaterdag) voeren Internet-gebruikers wereldwijd actie tegen de Church of Scientology. Door Addie Schulte De Scientology-beweging houdt niet van kritiek en laat geen middel onbeproefd om critici de mond te snoeren, zo stellen de Internetgebruikers. De inval bij Xs4all is slechts het laatste voorbeeld van de pogingen van de Scientologykerk om haar onwelgevallige informatie van het net te verwijderen. In Amerika werden dit jaar bij vier ex-leden van de sekte invallen gedaan. Zij zouden via het net documenten hebben verspreid waarvan Scientology de auteursrechten bezit. Scientology is een zeer succesvolle en tegelijk zeer omstreden beweging, die in de jaren vijftig door L. Ron Hubbard werd opgericht. Hubbard overleed in 1986, maar de sekte bleef floreren. en claimt nu wereldwijd acht miljoen aanhangers te hebben. In Nederland en in de Verenigde Staten heeft Scientology de status van kerk, wat aanzienlijke fiscale voordelen oplevert. Geld speelt een centrale rol in de kerk. De sekte, die een gesloten karakter heeft, geeft haar aanhangers psychotherapeutische cursussen waarvoor diep in de buidel getast moet worden. De strijd met de Internet-gemeenschap spitst zich toe op de teksten die bij een aantal van deze cursussen worden gebruikt. Het gaat om de zogeheten OT (Operating Thetan) levels, die via een rechtszaak in de Verenigde Staten in de openbaarheid zijn gekomen. Tijden lang kon een ieder die dat wenste de teksten tegen een vergoeding van de kopieerkosten bij een Amerikaanse rechtbank bestellen. De teksten dienden als bewijsmateriaal in de rechtszaak tussen het voormalig sekte-lid Steven Fishman en de Church of Scientology. Fishmans verhaal leest als een tweederangs detetective. In 1988 werd hij gearresteerd op verdenking van fraude die hij pleegde in de tijd dat hij nog aanhanger was van de kerk. De sekte gaf hem opdracht zijn psycholoog dr U. Geertz te vermoorden, omdat hij hem de details van zijn misdaad had verteld. Later droeg de sekte hem op om zelfmoord ('end of cycle' in het jargon van de Scientologen) te plegen en werd er in de gevangenis een aanslag op hem gepleegd door een sekte- lid. In zijn rechtszaak heeft hij de OT Levels als bewijsmateriaal ingebracht, om te bewijzen dat Scientology hem had aangezet om de fraude te plegen. Dit is het materiaal waar Scientology het hardst naar de meeste aanstoot aan nam. De kerk bezit de auteursrechten over deze teksten, en aanhangers moeten er enorme bedragen voor neerleggen, dat tot honderdduizenden dollars kan oplopen. Enkele weken geleden lukte het de advocaten om status van de documenten te veranderen. Ze zijn nu niet langer opvraagbaar voor het publiek. Via het Internet waren de stukken onder tussen wijdverspreid. Zo stonden ze onder andere op een computer in China, waar critici van de sekte ze hadden geplaatst, om het Scientology moeilijk te maken de documenten te laten verwijderen via een rechtszaak. Later werden de stukken verwijderd, omdat het dataverkeer met China in gevaar kwam. Er was teveel vraag naar. Scientologen waren al vanaf eind 1994 bezig om informatie over de sekte op Internet te bestrijden. Steen des aanstoots was de nieuwsgroep, een electronische discussieforum, alt.religion.scientology. De advocate van de beweging in Amerika poogde Internet-aanbieders deze nieuwsgroep te laten verwijderen, een actie die door Internet-gebruikers op grote schaal werd gezien als een poging tot censuur en beperking van het recht van vrije meningsuiting. Met behulp van speciale programma's werden zelfs berichten van anderen van de nieuwsgroep verwijderd. In februari van dit jaar werden Internet-aanbieders in Amerika en Finland aangepakt. In augustus volgden diverse ex-leden van de sekte in Amerika. Ook spande de Scientology-kerk een proces aan tegen de Washington Post, dat ze verloor. Deze week richtte Scientology haar pijlen op de Amsterdamse Internet-aanbieder Xs4all. Dinsdagmorgen betraden een deurwaarder, een slotenmaker, een paar agenten en twee Amerikaanse leden van de Scientologybeweging de burelen van Xs4all. Hun missie was beslag leggen op de computers van de Internet-aanbieder, waarmee duizenden mensen verbonden zijn met het wereldomspannende netwerk. De Scientologybeweging kreeg, op basis van vermeende schending van auteursrechten, toestemming van de Amsterdamse rechtbank om tot de inbeslagname over te gaan. Al eerder had de Scientology- beweging juridische stappen tegen Xs4all aangekondigd. Aanvankelijk richtte de actie van de sekte zich tegen de aanwezigheid van een 'anonieme remailer' ergens op de computers van Xs4all. Dat is een programma dat e-mail anonimiseert. Gebruikers van het Internet kunnen een bericht naar zo'n remailer sturen, die de afzender er afhaalt en het vervolgens verder stuurt. Het effect is dat niet meer achterhaald kan worden wie een tekst heeft verzonden. Remailers zijn niet verboden en zijn op tal van plekken op het Internet te vinden. De anonieme remailer op de computer van Xs4all was volgens de Scientologybeweging gebruikt om teksten waar de kerk het auteursrecht van bezit te verzenden. Volgens Felipe Rodrigues van Xs4all was de remailer op het moment van de inval al twee maanden niet meer op hun computers te vinden. Tijdens de inval bleek de Scientology-beweging echter een andere klacht te hebben. Een gebruiker, die bekend staat onder de naam 'fonss', had op zijn "home-page", een eigen pagina op het Internet die gebruikers zelf kunnen maken, de OT levels gezet. Het bestuur van Xs4all weigerde in te gaan op de eis dat de informatie gewist zou worden, maar stelde de gebruiker wel op de hoogte van de klacht. Die verwijderde zelf de omstreden tekst en verving die door een 'link', een verwijzing naar een andere locatie. "Er ontstond natuurlijk protest tegen de activiteiten van de Scientology-kerk op Internet, ook bij mensen die zich daar aanvankelijk niet mee bezighielden." Tijdens de inval verdween ook een brief, gericht aan een vriend van een van de medewerkers van Xs4all.Een uur later werd die vriend gebeld door een lid van de beweging. De Internet- aanbieder overlegt nog met advocaat mr. P. Bakker Schut over stappen tegen Scientology. "Wij zijn onderdeel van een internationale communicatiestructuur. We gaan gebruikers niet ergens toe dwingen," aldus Felipe Rodriquez van Xs4all. Hij is woedend over de jongste poging tot censuur van het computernetwerk. "Gaat een sekte bepalen hoe Internet in elkaar zit? Justitie heeft zich, zonder dat ze het wist, voor het karretje van de Scientologybeweging laten spannen." Justitie wil geen commentaar leveren.