NIEUWS
Artikel uit NRC Handelsblad woensdag 6 september 1995

Scientology sekte laat beslag leggen op computers XS4ALL

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 6 SEPT. De Scientology sekte heeft gisteren beslag laten leggen op de computers van XS4ALL, een organisatie die toegang biedt tot Internet. De computers draaien overigens gewoon door, maar alle serie- en typenummers zijn genoteerd, opdat XS4ALL geen apparatuur aan de inventaris kan onttrekken in geval het tot een schadeclaim komt.

Volgens de medewerkers van de Scientology organisatie werd vanaf de computers van XS4ALL een document verspreid waar de organisatie auteursrecht op heeft. Het gaat om een getuigenverklaring die is afgelegd door ene Steven Fishman voor een rechtbank in Los Angeles. Tot deze verklaring behoren teksten waarvan Scientology claimt dat ze beschermde handelsgeheimen zijn. Deze getuigenverklaring was openbaar, maar is later door de rechter aan de openbaarheid onttrokken.

De tekst stond op de homepage - de persoonlijke marktkraam met informatie - van een abonnee van XS4ALL (op het waar veel informatie over Scientology is te vinden, onder meer over de manieren waarop deze organisatie ov er de hele wereld tegenstanders poogt te intimideren). XS4ALL stelt zich echter op het standpunt dat ze als toegangsaanbieder geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van informatie die mensen via Internet beschikbaar stellen. Men vergelijkt zich met de PTT die ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van brieven en telefoongesprekken. Over hoe ver de verantwoordelijkheid van Internet-toegangsaanbieder strekt bestaat echter nog geen juridische duidelijkheid. Ook in andere landen is dit ee n omstreden zaak.

Nadat XS4ALL de desbetreffende abonnee op de hoogte had gesteld van de beslaglegging en de reden daarvoor, heeft hij het gewraakte document verwijderd. Woordvoerder Rop Gonggrijp benadrukt dat de abonnee niet is gevráágd het te verwijderen. Overigens is de verklaring op diverse andere plaatsen op het net te vinden. Een overzicht van die plaatsen staat op dit adres. De Scientology sekte heeft ook in andere landen juri dische actie ondernomen tegen Internetaanbieders.


NRC Webpagina's (c) NRC Handelsblad (1 JULI 1995 / web@nrc.nl)

Voorpagina Opinie Nieuws