e-WAVE 37
De kewlste elektronische nieuwsbrief in de Benelux=
5 september

*SPECIALE EDITIE*

Beslaglegging bij XS4ALL op laste van Scientology

Vandaag is in het kantoor van Internetprovider Xs4all in Amsterdam op laste van de Church of Scientology (CoS) beslag gelegd op de computerapparatuur die de Internet-site van Xs4all in de lucht houdt. De actie gaat vooraf aan een civielrechtelijke claim dat Xs4all het auteursrecht van CoS heeft geschonden. Het bezoek van gerechtsdeurwaarder Baarn, verbonden aan Justitie in de regio Amsterdam, was op grond van een gerechtelijk bevel. Dit bevel was gericht tegen de anonymous remailer van Xs4all. De deurwaarder werd bij de inval vergezeld door inspecteur Penterman van de Amsterdamse politie, advocaat Hermans namens de CoS, twee door Braan aangestelde computerexperts (de heren Ootjes en Van Suchtelen en twee Amerikaanse medewerkers van de CoS, de heer Weightman en mevrouw Jenssen. Op grond van het bevel werden de serienummers van de computers genoteerd, opdat bij een eventuele civielrechtelijke procedure geen van de computers ontbreekt. Van een feitelijke inbeslagname is dus geen sprake. De inval geschiedde met verlof van de president van de rechtbank en wordt onderbouwd door artikel 444 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De mensen van Xs4all waren enigszins verbaasd. 'Onze remailer werkt al maanden niet meer', aldus Felipe Rodriquez, directeur van Xs4all. Een anonymous remailer stelt iedereen met een e-mail adres in staat een e-mail anoniem te versturen naar derden of naar nieuwsgroepen. Een gebruiker stuurt zijn mail naar het e-mail adres van de remailer, die het bericht vervolgens naar een opgegeven ontvangstadres doorstuurt. CoS is met een wereldwijde actie bezig tegen de beheerders van deze remailers. Op 3 januari stuurde de Amerikaanse Helena Kobrin, advocate van CoS International, een e-mail naar alle beheerders van remailers. In die brief - die mede aan Xs4all was gericht - wijst zij op de schending van de auteursrechten. Bovendien wordt in de brief om medewerking gevraagd de nieuwsgroepen alt.religion.scientology en alt.technology.clearing uit te sluiten van de newsserver. Actie van de beheerders bleef uit. In februari van dit jaar werd daarom een inval gepleegd bij de Fin Johan Helsingius, systeembeheerder van de remailer anon.penet.fi. Via deze remailer had iemand lasterlijk materiaal over de CoS de wereld ingeholpen. De Fin werd gedwongen gevoelige gegevens over te dragen aan de Finse politie. De inval was de eerste in een reeks die nu al enige maanden duurt. Vandaag was Xs4all aan de beurt. Tijdens de inval bij Xs4all bleek de remailer niet de grootste zorg van de CoS. Advocaat Hermans, verbonden aan Advocatenkantoor Nauta Dutilh, presenteerde een schrijven met een aanklacht tegen de inhoud van de homepage van een Xs4all-gebruiker. Op deze homepage (http://www.xs4all.nl/~fonss) is ondermeer een document te vinden, getiteld: 'Steven Fishman Explains Scientology's "Dirty Tricks" & Money Laundering and His Participation.' Althans, was te vinden, want de link naar de bewuste tekst werkt niet meer. Daarnaast is op de userhomepage materiaal van F.A.C.T.net te vinden. Fight Against Coercive Tactics (http://www.lightlink.com/factnet1/) is een wereldwijde organisatie, gestationeerd in Connecticut (VS), met als doel illegale praktijken van religieuze groeperingen te registreren. Publikaties van F.A.C.T.net over CoS zijn her en der op Internet te vinden. Voorbeelden: http://www.sky.net/~sloth/sci/sci_index.html of ftp://utbbs.civ.utwente.nl/pub/upload/factkit.zip. Ze 'bestaan' alleen maar op Internet. In het merendeel van deze publikaties zijn passages opgenomen uit vertrouwelijke geschriften van Lafayette Ronald Hubbard, de stichter van de CoS, die niet naar buiten hadden mogen komen. Als voorbeeld een citaat uit een memorandum van de Hubbard Communication Office uit 18 oktober 1967, beter bekend als de *Fair Game Policy* van de CoS: '[An enemy] may be deprived of property or injured by any means by any Scientologist without any discipline of the Scientologist ... may be tricked, sued, lied to, or destroyed.' Op het Net zijn veel postings te vinden met een gelijkaardige strekking, waaronder getuigenissen van ex-leden van de CoS die zijn bedreigd of op een andere manier lastiggegvallen. De strijd tussen CoS en het Net duurt nu al bijna een jaar (http://www.cybercom.net/~rnewman/scientology/home.html). De hamvraag van dit incident is tweeerlei. Draagt een provider verantwoordelijkheid over de inhoud van homepages, e-mail of postings van bij hen aangesloten gebruikers? Schaadt een provider niet het privacy-recht van zijn gebruikers wanneer e-mail of postings worden *gescreend*? 'Wij van Xs4all zien dat niet als onze verantwoordelijkheid', licht Rodriquez toe. De CoS denkt daar anders over. Leisa Goodman (http://www.theta.com/goodman), woordvoerder van de CoS in de Verenigde Staten: 'Een provider kan ingrijpen. Als zij dat niet doen, doen wij het. Wij komen op voor onze rechten. Wij zijn voor vrijheid van meningsuiting en zien Internet als een medium voor vrije discussie en informatieuitwisseling. Maar met vrijheid komt verantwoordelijkheid.' Goodman licht toe dat veel van de in januari aangeschreven providers inderdaad de nieuwsgroepen in kwestie hebben geschrapt. 'Wij hebben ook niet gevraagd alle nieuwsgroepen te screenen.' Maar is het sowieso een oplossing om nieuwsgroepen te verbannen? 'We hebben in de loop der tijd veel bij geleerd over het Net. We zien in dat onze strijd tegen het schenden van onze copyrights ontzettend veel werk is. Zo niet onmogelijk. Maar we spreken iedereen aan die verantwoordelijk is.' Justitie verkeert momenteel in een impasse. Eerdere rechtspraak op dit elektronische gebied bestaat nagenoeg niet. Mocht de CoS doorgaan met de civiele procedure dan staat ons een van de meest interessante rechtzaken te wachten. De jurispudentie zal verstrekkende gevolgen kunnen hebben. See ya next time! erwin@wave.riv.nl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (c) 1995 Riverland Publications Niets uit deze uitgave mag zonder de schriftelijke/elektronische toestemming van de uitgever hergebruikt worden. Huishoudelijk - http://www.riv.nl/heatwave/e-wave/e-wave.htm ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++