Maandag 7 september 1998

Felipe: 'Liever maximum tarieven telefonie invoeren'

'De Opta maakt een ernstige fout door de kostenverlaging te koppelen aan het door KPN behaalde rendement. Het is voor de markt gunstiger als maximum tarieven voor telefonie worden ingevoerd voor alle partijen, lager dan de huidige tarieven van KPN.'

Dit schrijft Felipe Rodriquez, vast columnist van Planet Multimedia, in een reactie op de aangekondigde ingreep van de toezichthouder op de telecommarkt. Hij vervolgt met:

'De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, Opta, is van oordeel dat de tarieven voor lokale en interlokale gesprekken die KPN-Telecom rekent, fors omlaag moeten. Dat lijkt op het eerste gezicht gunstig te zijn voor de burger, die minder gaat betalen voor zijn telefoonverkeer.

Hoe hoger het rendement van KPN, hoe lager de tarieven volgens Opta moeten worden. Efficientie van KPN wordt daarmee afgestraft met een tarievenverlaging, waardoor omzet en winst dalen en KPN niet meer wordt geprikkeld om zo efficient mogelijk te werken naar een optimaal rendement.

Het besluit van de Opta kan ertoe leiden dat KPN op kunstmatige manier de kosten gaat verhogen, waardoor het rendement afneemt. KPN kan dit bijvoorbeeld doen door fors te investeren in betere service en techniek.

Dat zou ertoe kunnen leiden dat de positie van KPN in de markt nog sterker wordt, en concurrentie welhaast onmogelijk wordt. Uiteindelijk moeten de tarieven in die situatie ook weer omhoog, om het behaalde rendement opnieuw af te stemmen aan dat van andere Europese telecombedrijven.

De beslissing van de Opta is op termijn voor alle betrokken partijen ongunstig, want het is onvoorspelbaar hoe het rendement van KPN zich in de toekomst zal ontwikkelen, en dus hoe de door Opta vastgestelde tarieven op basis van dat rendement zich ontwikkelen.

Onvoorspelbaarheid is voor niemand prettig. De burger wil weten hoeveel hij nu en volgend jaar betaalt voor zijn telefoonrekening. De concurrenten willen zekerheid over tarieven om gefundeerde bedrijfsplannen te kunnen maken.

En tot slot worden de aandeelhouders van het volksaandeel KPN geconfronteerd met een onvoorspelbaar omzet en winstpatroon voor de komende jaren, en zullen daardoor geneigd zijn hun aandelen in te ruilen voor bedrijven die een beter voorspelbaar toekomstbeeld bieden.

Voor KPN is dit, zoals Wim Dik al vaststelde, een ramp. En dat is het, want de gevolgen van de beslissing van de Opta zijn onvoorspelbaar. Wie kan vandaag voorspellen wat voor rendement KPN volgend jaar haalt, en wat de daaraan gekoppelde tarieven gaan worden ?

Het zou verstandiger zijn indien de Opta maximum tarieven afspreekt voor de gehele telecommarkt, die mogen best fors lager zijn dan de huidige tarieven, maar zouden niet gekoppeld mogen worden aan het rendement dat door KPN wordt behaald. Dergelijke prijsafspraken zouden telkens voor een bepaalde periode vastgesteld moeten worden, bijvoorbeeld 5 jaar.

Daardoor zou de gezonde marktwerking behouden blijven, en blijven KPN en concurrenten geprikkeld om zo efficient mogelijk diensten aan te bieden en zodoende maximaal rendement te halen uit de door Opta vastgestelde tarieven. Uiteindelijk is dat voor alle betrokken partijen de beste oplossing.

Felipe Rodriquez felipe@xs4all.nl