De Telegraaf, zaterdag 7 september 1996

Duitsers boycotten Nederlandse website

Van een onzer verslaggevers - AMSTERDAM, zaterdag

 De Duitse internet-aanbieders moeten op last van de Duitse justitie de
 Nederlandse website XS4ALL van het scherm weren. Volgens de Duitse
 justitie wordt via XS4ALL een pamflet verspreid met propaganda voor
 terrorisme.

 De Duitse internet-aanbieders die de XS4ALL-website doorgeven aan hun
 abonnees, maken zich volgens de Duitse justitie medeschuldig aan
 verspreiding van het pamflet. Het gaat om een editie van het
 links-anarchistisch tijdschrift Radikal dat in Duitsland is verboden.

 Duitsers kunnen al geruime tijd via Internet het radikale blad lezen.
 Het tijdschrift is op een homepagina van een abonnee van de
 Nederlandse internet-aanbieder XS4ALL overal in de wereld te lezen.

 De Duitse justitie heeft de vereniging van Duitse internet-aanbieders
 ICTF opgedragen de bewuste pagina's te blokkeren. Omdat het in de
 praktijk moeilijk is aparte pagina's af te sluiten, wordt de hele
 website van XS4ALL door de Duitse internet-aanbieders geblokkeerd.

 Directeur Felipe Rodriquez van XS4ALL betitelt het optreden van de
 Duitse justitie als een poging tot censuur.  Volgens hem heeft de
 boycot niet veel succes.

(c) Telegraaf