DAILY PLANET Donderdag 12 september 1996 editie: 3.88 

1. DUITSERS STOPPEN CENSUUR

De Duitse Internet Content Task Force komt terug op haar pogingen het
net te censureren. Dit blijkt uit een nog geheime persverklaring
waarvan een voorlopige versie - kennelijk onbedoeld - via het net
opvraagbaar is. Het document werd bij toeval door de Daily Planet
ontdekt.  In de nog officieel uit te brengen verklaring stelt de ICTF
dat de censuur van de site van XS4ALL nutteloos is, aangezien de
gewraakte Radikal-publikatie inmiddels op tal van plaatsen op het net
opvraagbaar is. De ITCF dringt er op aan dat de Duitse justitie zich in
de toekomst louter beperkt tot het vervolgen van degenen die zich
direct schuldig maken aan het overtreden van Duitse wetten, oftewel de
verantwoordelijke gebruiker, en wil dat de providers met rust gelaten
worden. De ICTF was tot censuur van XS4ALL overgegaan uit angst voor
maatregelen van justitie.  
Tekenend voor de houding die ICTF, een club van grote providers en
uitgevers, zich meent te kunnen veroorloven is de mededeling:
,,WAARSCHUWING: Deze verklaring en de bijlagen mogen niet via
WWW-servers verspreid of afgedrukt worden voordat de definitieve versie
gereed is.`` Het klinkt bijna als een uitnodiging.  Ook hieruit blijkt
de onervarenheid van ITCF met het medium Internet.  Het document komt
namelijk gewoon boven water als de directory van de server wordt
opgevraagd. Dat is niet meer te vergelijken met de deur open laten naar
je interne bijeenkomsten, dat is gelijk aan je complete geheime
administratie op straat gooien en roepen `Niet verder vertellen!`.

http://www.anwalt.de/ictf/_960910d.htmDAILY PLANET is een gratis uitgave van Planet Internet en gebaseerd op
openbare doch ongecontroleerde bronnen op het net. Deze uitgave is
louter voor persoonlijk gebruik en mag niet verder verspreid worden.
Verschijnt iedere werkdag na 12.00 u. Reacties en discussies naar
Redactie en samenstelling:  Francisco van Jole. Email: fvjole@pi.net